Quy tắc “6 cái lọ” giúp bạn quản lý tài chính

Quản lý tài chính dường như là một vấn đề đau đầu với nhiều người. Có những lúc bạn sẽ tự hỏi không biết tiền đã đi đâu mà mới lĩnh lương đã hết. Vậy làm sao để quản lý được túi tiền của mình? Hãy thử phương pháp “6 cái lọ” sau đây để

Chi tiết →